අද කොරෝනා මරණ 2ක් / සමස්ථය 534 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 2ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ මහනුවර ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 75 හැවිරිදි කාන්තාවක් හා මීගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 59 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්.
මේ සමග ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 534ක් බවට පත් වුණා.

පුවත යවන්න