අද කොරෝනා මරණ 2ක් / සමස්ථය 598 ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 2 ක් අද වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව, මෙරට කොරෝනා ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 598 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසනවා.

පුවත යවන්න