අද කොරෝනා මරණ 39

අද දිනයේ වාර්තා කළ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ තහවුරු කළ කොරෝනා මරණ 39ක් පිළිබඳ රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මොහාන් සමරනායක මහතා දැනුම් දෙනවා.

මෙම කොරෝනා මරණ 39 න් 26 ක් ම වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි අයයි.

පුවත යවන්න