අද කොරෝනා මරණ 56ක් වාර්තා කරයි

තවත් කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගල මරණ 56ක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

මේ සමග මෙරට සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4,380 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න