අද කොරෝනා මරණ 6ක් / 4ක් නිවසේදී – සමස්ථය 544 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 6ක් තහවුරු කර තිබෙනවා.
එම මරණකරුවන් , පොල්ගහවෙල , සුදුහුම්පොල, වත්තල, පිටකෝට්ටේ, ගනේමුල්ල හා ශිලාවතුර ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වුණා.
මේ අතරින් මරණ 4ක්ම නිවසේදී සිදුව තිබෙනවා.
ඒ සමග මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 544 ක්.

පුවත යවන්න