අද කොරෝනා මරණ 8 ක් / සමස්ථය 655 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 8ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
පොල්ගොල්ල, හෙට්ටිපොල, මතුගම, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, අඹගහපැලැස්ස, වත්තල හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ප්‍රදේශයෙන් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න