අද කොරෝනා මරණ 9ක් වාර්තා වෙයි / සමස්ථය 365 යි

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 9ක් මෙරටින් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 365 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.
මෙසේ මිය ගිය පිරිසට කොළඹ 15 , අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල ,මීගමුව , කොළඹ 12, කයිට්ස් , හොරණ, ගුරුදෙණිය හා මාවනැල්ල ප්‍රදේශවල පුද්ගලයන් ඇතුලත්.

 

පුවත යවන්න