අද තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණයක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණයක් වාර්තා වී තිබෙනවා.ඒ රාගම ප්‍රදේශයෙන්.

No photo description available.

පුවත යවන්න