අද දවසට ආසාදිතයන් 425 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 425ක් මෙරටින් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 205 ක් වාර්තාවීම සමගයි.

පුවත යවන්න