අද දවසට කොරෝනා ආසාදිතයන් 350 යි

අද දිනයේ වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 350ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අද රාත්‍රියේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 146ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.

පුවත යවන්න