අද දිනට කොරෝනා මරණ 3ක්/ නව ආසාදිතයින් 322ක්

මෙරට තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව සමස්ත කොරෝන මරණ ගණන 537ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

මේ අතර අද දිනය තුළ මෙරටින් හදුනාගත් සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 322ක් වනවා.

No photo description available.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information 2021.03.17 Updated යාවත්කාලින කිරීම අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ 20.25 නිවේදන අංක 266/2021 නිකුත් කරන වේලාව 20.25: ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 මාර්තු වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 84202 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රීතයින් 127 බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර 140 13 එකතුව 84342 (අද දිනට 322 නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් இலங்கை. riLanka. (+9411)2515759 சமிe infodept@sit.lk www.news.lk'

පුවත යවන්න