අද දිනයට කොරෝනා ආසාදිතයන් 997 ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 997 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ විදෙස්ගතව සිට පැමිණි ලාංකිකයන් 45 දෙනෙකුද සමගයි.
මේ අතරින් ආසාදිතයන් 892 ක් පස්වරුවේ වාර්තා වූ අතර ඉන් පසු තවත් ආසාදිතයන් 60 දෙනෙකු වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න