අද දිනයේ ආසාදිතයන් 1,666 ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 466 ක් හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අද දින (25) මේ දක්වා (9.30 PM) වාර්තා වූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1,666 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පුවත යවන්න