අද දිනයේ ආසාදිතයන් 2,070 ක්

අද දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,070ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 500,772ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා.

එමෙන්ම අද දිනය තුළ ආසාදිතව සිටි 1,186ක් සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබු සමස්තය 429,776ක් බවට පත්වුණා.

පුවත යවන්න