අද දිනයේ ආසාදිතයන් 300 ක්

අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 300ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ සමග කොරෝනා ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇති මෙරට සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 86,643ක්.
මේ දක්වා මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 83,210ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

 

පුවත යවන්න