අද දිනයේ ආසාදිතයන් 335 යි / අදත් එක් කොරෝනා මරණයක්

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 335ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 130ක් හමුවීම සමගයි.

අද දිනයේ එක් කොරෝනා ආසාදිත මරණයක් වාර්තා වුණා.
එහිදී මරණයට පත්ව තිබුණේ , එරාවුර් ප්‍රදේශයේ පදිංචි 65 හැවිරිදි කාන්තාවක්.

පුවත යවන්න