අද දිනයේ ආසාදිතයින් 2,572ක්..

කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වූ තවත් රෝගීන් 790ක් අද (27) දිනයේ හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

අද දිනයේ වාර්තා වු සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 2,572ක්.

ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත රෝගීන් ගණන 174,849ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න