අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,733 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,733 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 436 ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.
මේ සමග මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 504,491ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

පුවත යවන්න