අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,509 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,509 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

මේ වනවිට මෙරටින් වාර්තාවන මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 5,06,000 ක්.

පුවත යවන්න