අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,909 ක්

අද දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2909 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මේ දක්වා රෝහල්ගතව සිටින ආසාදිතයන් ගණන 33,115ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න