අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,815 ක්

අද (01) දිනය තුළ තවත් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 642ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 1,815ක්.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 260,904ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එමෙන්ම අද දිනය තුළ ආසාදිතව සිටි 1,888ක් සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබු සමස්තය 227,840ක්.

පුවත යවන්න