අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,827ක්

අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 2,827ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරට හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 180,538ක් දක්වා ඉහළ ගියා.
අද දිනය තුළ 2,029 දෙනකු සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබු සමස්තය 148,391ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න