අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ විශාල වැඩිවීමක්/ පළමු වරට 2000 පනී

මෙරට පළමු වරට එක් දිනකදී වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 2000 සීමාව ඉක්මවා තිඛෙනවා.

ඒ අද දිනය තුළ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 2659 දෙනෙකු හදුනා ගැනීමත් සමගයි.

 

පුවත යවන්න