අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 35 ක් තහවුරු කෙරේ

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 35 ක් සිදුව ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කළේ. අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයින් 30 දෙනෙකු ඒ අතර වනවා. අවුරුදු 30 ත් 59 ත් අතර 4 දෙනෙකු සහ 30 ට අඩු එක් අයෙකු ද මියගොස් තිබෙනවා.  ඒ සමග සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 13,331 දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර අද දිනයේත් දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 107 කදී එන්නත්කරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මකයි.

May be an image of ‎text that says "‎රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information 2021 10.10 ප්‍රධාන කර්තෘ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු වෙබ අඩවි කර්තෘ නිවේදන අංක: 1044/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 16:40 දින වාර්තා කරන ලද මරණ සංබ‍යා 2021 ඔක්තෝබර් දින සෞබ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාර්යේ (09) තහවුරු කළ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන්ගේ මෙසේය. වයස් කාණ්ඩ අවුරුදු 30ට අඩු අවුරුදු 30-59 අතර අවුරුදු සහ වැඩි එකතුව කාන්තා පුරුෂ 00 03 15 18 එකතුව 01 15 17 04 30 35 Dmr' םd Im මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කීරුලපන ලංකාට. கிருல்ப்பனை எவனிழு. கொலும்பு இலங்கை தர (+9411)2515759 Quf (+9411)2514753 www.news.lk‎"‎

පුවත යවන්න