අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 4ක් / සමස්ථය 497 යි

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
මෙසේ මිය ගිය පිරිසට කොලොන්නාව, දොඩම්ගොඩ, කොළඹ 09 හා බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශවල පුද්ගලයන් 4 දෙනකු ඇතුලත් වනවා.

පුවත යවන්න