අද දිනයේ දැනට ආසාදිතයන් 922 යි

අද දිනයේ මේ දක්වා කාලය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 922 ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ අලුත් අවුරුදු කොරෝනා පොකුරට අදාළවයි.

පුවත යවන්න