අද දිනයේ නව ආසාදිතයන් 244 ක්

අද දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 88ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 244ක්.

පුවත යවන්න