අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 859 ක්

අද දිනයේ වාර්තාවන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 859 ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසනවා.
අද පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 465 ක් වාර්තා වි තිබුණා.

පුවත යවන්න