අද දිනයේ මේ දක්වා ආසාදිතයන් 204 ක් / කොරෝනා මරණ 2ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 204ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
මේ අතරට බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන් 4 දෙනෙකු ද ඇතුලත්.

මේ අතර අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 2ක් ද වාර්තා වුණා.

 

පුවත යවන්න