අද දිනයේ මේ දක්වා ආසාදිතයන් 1,631 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ 1,631 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත රෝගීන් සංඛයාව 229,887ක්.

පුවත යවන්න