අද දිනයේ මේ දක්වා ආසාදිතයින් 1,380ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයින් 1,380ක් හඳුනාගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා.
ඒ අනුව මෙතෙක් මෙරටින් හමුවී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 301,272ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

පුවත යවන්න