අද දිනයේ මේ දක්වා ආසාදිතයන් 298 ක්

අද දිනය තුල මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 298 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව මේ දක්වා වාර්තා වන සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 89,473ක්.
සුවය ලැබූ සමස්ත කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 86,227 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න