අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයින් 892ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 892ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලේ බන්ධනාගාර තුළින් ආසාදිතයින් 8 දෙනෙකු ද අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බවයි.

පුවත යවන්න