අද දිනය තුල නව ආසාදිතයන් 848 ක්

දිනය තුල වාර්තාවන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 848 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පුවත යවන්න