අද නව ආසාදිතයන් 197 ක් හා කොරෝනා මරණ 3ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 197 ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබෙනවා.
කොරෝනා මරණ 3ක් ද මෙරටින් වාර්තා වන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.
එම මරණ , කටුගස්තොට , පෑලියගොඩ හා මහනුවර ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න