අද නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 1895 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 1895 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අලුත් අවුරුදු කොරෝනා පොකුරේ ආසාදිතයන් 1851 ක් හා විදෙස්ගතව සිට පැමිණි පුද්ගලයන් 44 දෙනකු ද සහිතවයි.
මේ සමග මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 119,424 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න