අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයින් 2622ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 2622ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 195,169ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

පුවත යවන්න