අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයින් 1259ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 1259 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 116ල849ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

පුවත යවන්න