අද මේ දක්වා වාර්තා වූ නව ආසාදිතයින් ගණන 2000 ඉක්මවයි

අද දිනට මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 2039ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 179.750ක් දක්වා ඉහළෙගොස් ඇති බවයි.

පුවත යවන්න