අද මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 268 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 268ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
පස්වරුවේ ආසාදිතයන් 108 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් 3 දෙනකු බන්ධනාගාරගත ආසාදිතයන් වනවා.

පුවත යවන්න