අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 274 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 274 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
අද පස්වරුවේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් අතරට බන්ධනාගාර රැදවියන් 24ක් ද ඇතුලත්වීම විශේෂත්වයක්.

පුවත යවන්න