අද මේ දක්වා නව ආසාදිතයින් 342ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 342 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇති මෙරට සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,188ක්.
සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 86,759ක්.

පුවත යවන්න