අද සිට දිනකට දෙවරක් විදුලි කප්පාදුවක්

අද දින සිට වරින් වර දෙවරක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට සිදුවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ අනුව සවස 2.30ත් 6.30ත් අතර පැයක කාලයකුත් සවස 6.30ත් රාත්‍රී 10.30ත් අතර පැයක කාලයකුත් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන බව එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.

පුවත යවන්න