අද (11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළට / නව මිල ගණන් මෙන්න

අද (11) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට ඉන්ධන මිල වැඩි කෙරෙන බව බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව, ‍ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල්  ලීටරයක මිල රුපියල් 20කින් වැඩි කර තිබේ. එහි නව මිල රුපියල් 157කි.

ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7කින් රුපියල් 111 දක්වා වැඩිකර තිබේ.

අනෙකුත් ඉන්ධන මිල වැඩි කර ඇති ආකාරය මෙසේය.

ලංකා අයි .ඕ .සි සමාගම ද අද (11) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

එම සමාගම පවසන්නේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉහළ දැමූ මිල සලකා බලා ඔවුන් ද ඉන්ධන මිල ඉහළ නංවන බවය.

පුවත යවන්න