අද (23) නව ආසාදිතයන් 724 ක්

අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 724 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 57,587 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න