අද(05) කොරෝනා ආසාදිතයන් 729 ක්

අද (05)  දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 729ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 67844 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.
ඉන් ආසාදිතයන් 61,000 ක්ම සුවය ලබා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න