අද(07) මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 362 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 362 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 68,938 ක් බවට පත්වුණා.

 

පුවත යවන්න