අධිකරණමය බාධාවක් නැත්නම් මැතිවරණය ජනවාරි 05

අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකින් බාධාවක් සිදුනොවන්නේ නම් මීළග මහ මැතිවරණය ලබන වසරේ ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා දිනයේදී පැවැත්වීමට නියමිත වන බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.
නාමයෝජනා කැදවීමේ කටයුතු නොවැම්බර් 19 සිට 26 දක්වා සිදුවීමට ඉඩ ඇතැයිද එම වාර්තා තුල සදහන්.කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබද පවතින මතභේදාත්මක තත්ත්වය තුල මෙම දිනවලදී එම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බවටයි අදහස් පලවන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *