අධිකරණය නියෝගයක් නැත්නම් ජන්ද වැඩ දිගටම

මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අත්හිටුවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කළහොත් හැර සාමාන්‍ය පරිදි මැතිවරණය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.
එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මේ බව සදහන් කළේ බී බී සී සිංහල සේවයට අදහස් දක්වමින්.

“තහනම් නියෝගයක් ලැබෙන තෙක් අපි වැඩ කරගෙන යනවා. තහනම් නියෝගයක් ලැබුණොත් නවත්වනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ ජනාධිපතිටයි.

හරි දේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. 1999 වසරේ මැයි මස 01 දාට ප්‍රථමම ඉපදුණ අයට මෙවර ඡන්දය භාවිත කරන්න පුළුවන්. තරුණයින්ට ඡන්ද අයිතිය නැතිවීම ගැන කනගාටුවෙනවා.

හැමෝම සතුටකරන්න නම් අයිස්ක්‍රීම් විකුණනන්න ඕන. දැන්නම් සීනි නැති අයිස්ක්‍රීම් විකුණන්න ඕන.”