අනවශ්‍ය දේට 119 අමතන්න එපා / පොලිසියෙන් ඉල්ලීමක්

119 අංකය හදිසි අවශ්‍යතා සඳහා පමණක් භාවිත කරන ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

දිනකට අටදහසක පමණ පිරිසක් ඇමතුම් ලබාදීමට උත්සහ දරණ බවට විශ්ලේෂණයකින් තහවුරු වුණා.

ඉන් බහුතරයක් හදිසි කරුණු නොවන බවයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සදහන් කළේ.

විශේෂයෙන්ම අදාළ දුරකථන අංකය ඇමතිය යුත්තේ හදිසි ආපදාවක්, අනතුරක් හෝ අපරාධයක් පිළිබඳ දැනුම්දීමට බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේය.

පුවත යවන්න